Wir verwenden Cookies, um Ihnen die beste Online-Erfahrung zu bieten. Mit Ihrer Zustimmung akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit unseren Cookie-Richtlinien. Persönliche Daten/Cookies werden für eine personalisierte Werbung verwendet. Mehr dazu ... (mehr dazu) (Datenschutz) (Impressum)
Cookie-Entscheidung widerrufen

Liste der zweisilbigen Wörter im Chinesischen - a - b

  

ga ga ⇒
嘎嘎,呷呷,噶噶,尜尜 
ga la ⇒
旮旯,嘎啦,噶喇,噶拉 
gai bian ⇒
改变,改编 
gai cheng ⇒
改称,改成 
gai guan ⇒
改观,概观,盖棺 
gai kuo ⇒
概括,赅括 
gai lan ⇒
概览,芥兰 
gai lu: ⇒
概率,盖率 
gai shu ⇒
概述,概数 
gai xing ⇒
概型,概形 
gai yin ⇒
盖印,该隐 
gai zi ⇒
盖子,盖兹 
gan bei ⇒
干杯,干贝 
gan bing ⇒
干冰,肝病 
gan cai ⇒
干才,干材,干菜 
gan cao ⇒
干草,甘草 
gan chao ⇒
赶超,干潮 
gan chu ⇒
感触,赶出 
gan dao ⇒
感到,赶到,干道 
gan di ⇒
甘地,杆弟 
gan fen ⇒
干粉,感奋,感愤 
gan gong ⇒
甘汞,赶工 
gan guo ⇒
干果,坩埚 
gan hao ⇒
干号,干嚎 
gan huo ⇒
干活,肝火,干货 
gan ji ⇒
感激,赶集 
gan jiang ⇒
干将,干姜,赣江 
gan jin ⇒
赶紧,干劲 
gan jing ⇒
干净,干警 
gan ku ⇒
干枯,甘苦 
gan kui ⇒
感喟,感愧 
gan lan ⇒
橄榄,甘蓝 
gan liu ⇒
干流,干馏 
gan ma ⇒
干吗,干妈,干么,干嘛 
gan qing ⇒
感情,敢情 
gan shang ⇒
赶上,感伤 
gan shi ⇒
干事,干尸,矸石 
gan shou ⇒
感受,干瘦 
gan tou ⇒
干透,竿头 
gan wei ⇒
敢为,甘味 
gan xi ⇒
干洗,干系 
gan xian ⇒
干线,赣县 
gan xiao ⇒
干校,干笑 
gan yi ⇒
干衣,干邑 
gan yu ⇒
干预,敢于,甘于,感遇,赣榆,赣语 
gan zao ⇒
干燥,赶早 
gan zhi ⇒
感知,干支 
gan zhou ⇒
甘州,赣州 
gan zi ⇒
杆子,竿子,甘孜,矸子 
gang bi ⇒
钢笔,刚愎,港币 
gang cai ⇒
刚才,钢材 
gang cha ⇒
刚察,钢叉 
gang dao ⇒
钢刀,杠刀,港岛 
gang du ⇒
刚度,戆督 
gang fu ⇒
杠夫,港府 
gang jian ⇒
刚健,钢箭 
gang ling ⇒
杠铃,纲领 
gang wan ⇒
港湾,港弯 
gang yao ⇒
纲要,钢耀 
gang yi ⇒
刚毅,刚一 
gang zhi ⇒
刚直,钢制 
gang zhu ⇒
钢珠,钢柱 
gao an ⇒
高安,高岸 
gao ben ⇒
稿本,藁本 
gao cai ⇒
高才,高材 
gao chang ⇒
高唱,高敞 
gao chao ⇒
高潮,高超 
gao cheng ⇒
藁城,高程 
gao chu ⇒
高处,高矗 
gao ci ⇒
告辞,高次 
gao da ⇒
高大,高达 
gao di ⇒
高地,高低 
gao fa ⇒
告发,高发 
gao fei ⇒
稿费,高飞 
gao ge ⇒
高歌,高阁 
gao guan ⇒
高官,高管 
gao gui ⇒
高贵,搞鬼 
gao han ⇒
高喊,高寒 
gao ji ⇒
高级,告急,搞基 
gao jia ⇒
高价,高架 
gao jian ⇒
高见,稿件 
gao jie ⇒
告诫,高洁,告解,高阶 
gao ju ⇒
高举,高居 
gao lan ⇒
皋兰,高栏 
gao li ⇒
高利,高丽 
gao ling ⇒
高龄,高陵 
gao lu ⇒
高炉,高卢 
gao mi ⇒
告密,高密 
gao ming ⇒
高明,高名 
gao ping ⇒
高平,高坪 
gao qian ⇒
搞钱,高迁 
gao qiang ⇒
高强,高腔 
gao qing ⇒
告罄,高清,高青 
gao qiu ⇒
告求,高球 
gao sheng ⇒
高声,高升,高盛 
gao shi ⇒
告示,锆石 
gao shou ⇒
高手,高寿 
gao song ⇒
高耸,告诵,告送 
gao su ⇒
告诉,高速,缟素 
gao tai ⇒
高台,高抬 
gao tang ⇒
高汤,高唐,高堂 
gao tong ⇒
搞通,睾酮 
gao wei ⇒
高位,高维 
gao xiao ⇒
高校,高效,搞笑 
gao ya ⇒
高雅,高压 
gao yang ⇒
羔羊,高扬,高阳 
gao yao ⇒
膏药,高要 
gao yu ⇒
高于,告语,告谕 
gao yuan ⇒
高原,高院,高远 
gao zhi ⇒
告知,稿纸,高职,告之 
gao zhong ⇒
高中,告终 
gao zi ⇒
稿子,高赀 
ge bei ⇒
胳臂,袼褙 
ge bi ⇒
隔壁,戈比,戈壁,搁笔 
ge bie ⇒
个别,各别 
ge chu ⇒
各处,革除,割除,革出 
ge da ⇒
疙瘩,哥大,圪垯,疙疸 
ge dou ⇒
格斗,隔都 
ge duan ⇒
割断,隔断 
ge fang ⇒
各方,鸽房 
ge ge ⇒
哥哥,各个,个个,咯咯,格格 
ge ji ⇒
各级,歌姬,膈肌,革吉 
ge jie ⇒
各界,割接,蛤蚧 
ge ju ⇒
歌剧,格局,割据 
ge lei ⇒
格雷,各类 
ge li ⇒
隔离,格力,蛤蜊,个例,割礼,蛤蛎 
ge lu: ⇒
格律,革履 
ge mo ⇒
隔膜,膈膜,葛摩 
ge qu ⇒
歌曲,割取 
ge r ⇒
个儿,哥儿,歌儿 
ge ren ⇒
个人,各人 
ge shi ⇒
格式,隔世 
ge wei ⇒
各位,个位 
ge wu ⇒
歌舞,格物 
ge xing ⇒
个性,歌星 
ge yan ⇒
格言,歌筵 
ge yi ⇒
各异,阁议 
ge zhi ⇒
搁置,胳肢,革职,咯吱,格致 
ge zhong ⇒
各种,个中 
ge zi ⇒
各自,鸽子,个子,格子,歌子 
geng di ⇒
耕地,更递 
geng gai ⇒
更改,梗概 
geng lou ⇒
更楼,更漏 
geng shen ⇒
庚申,更深 
geng tang ⇒
庚糖,羹汤 
geng ye ⇒
哽噎,梗咽 
geng zhi ⇒
梗直,鲠直 
geng zi ⇒
埂子,庚子 
geng zu ⇒
梗阻,更卒 
gong an ⇒
公安,公案 
gong bao ⇒
公报,拱抱 
gong bing ⇒
工兵,公秉 
gong bu ⇒
公布,唝吥,工部,贡布 
gong cheng ⇒
工程,宫城,供称,公称,共乘,恭城,攻城 
gong chu ⇒
共处,公畜 
gong cun ⇒
共存,公寸 
gong dan ⇒
公担,公石 
gong dang ⇒
工党,共党 
gong dao ⇒
公道,拱道 
gong de ⇒
功德,公德 
gong di ⇒
工地,公敌,功底,公地 
gong dian ⇒
宫殿,供电 
gong du ⇒
攻读,拱度 
gong dun ⇒
公吨,拱墩 
gong fa ⇒
公法,攻伐 
gong fang ⇒
攻防,公房,供房,工坊 
gong fei ⇒
公费,共匪 
gong fen ⇒
公分,公愤 
gong feng ⇒
供奉,工蜂 
gong fu ⇒
功夫,工夫,公府,共赴,贡赋 
gong gong ⇒
公共,公公,共工 
gong gu ⇒
巩固,肱骨,公股 
gong guan ⇒
公关,公馆,攻关,共管,宫观 
gong guo ⇒
公国,功过,贡国 
gong hai ⇒
公海,公害 
gong hao ⇒
公毫,功耗 
gong he ⇒
共和,恭贺 
gong hua ⇒
供花,共话 
gong hui ⇒
工会,公会 
gong ji ⇒
攻击,供给,公鸡,功绩,共计,公祭 
gong jia ⇒
公家,公假 
gong jian ⇒
弓箭,工件,拱肩 
gong jiao ⇒
公交,共焦 
gong jing ⇒
恭敬,宫颈,贡井 
gong ju ⇒
工具,公举 
gong jue ⇒
公爵,公决,贡觉 
gong ke ⇒
功课,攻克,工科,公克 
gong li ⇒
公里,公立,功力,公理,功利,公历,巩俐,公厘 
gong liang ⇒
公两,公粮 
gong ling ⇒
工龄,功令 
gong lu ⇒
公路,公鹿 
gong lu: ⇒
功率,躬履 
gong ming ⇒
共鸣,功名 
gong mo ⇒
巩膜,共模 
gong mu ⇒
公墓,公亩,公募 
gong pin ⇒
贡品,供品 
gong po ⇒
攻破,公婆 
gong qi ⇒
工期,共栖,宫崎 
gong qian ⇒
工钱,公钱 
gong qing ⇒
公顷,公卿 
gong ren ⇒
工人,公认,供认,宫人 
gong shang ⇒
工商,工伤,公伤,共商 
gong she ⇒
公设,公社 
gong shen ⇒
公审,躬身,弓身 
gong sheng ⇒
公升,共生,贡生 
gong shi ⇒
共事,公事,共识,公式,攻势,工事,工时,公使,公室,贡士 
gong shu ⇒
公署,拱墅 
gong si ⇒
公司,公私 
gong tong ⇒
共同,共通,珙桐 
gong tou ⇒
工头,公投 
gong wei ⇒
恭维,工委,拱卫 
gong wu ⇒
公务,公物,供物,贡物 
gong xian ⇒
贡献,攻陷,供献,巩县,弓弦,珙县 
gong xiang ⇒
共享,共襄 
gong xiao ⇒
功效,供销,工校 
gong xing ⇒
共性,弓形,拱形,宫刑,共形,躬行 
gong xu ⇒
供需,工序 
gong xue ⇒
供血,工学 
gong yang ⇒
供养,公羊 
gong ye ⇒
工业,功业,宫掖 
gong yi ⇒
公益,工艺,公义,公议,巩义,躬诣 
gong ying ⇒
供应,公映,公营,共赢 
gong yong ⇒
共用,公用,功用 
gong you ⇒
共有,公有,工友 
gong yuan ⇒
公园,公元 
gong zhang ⇒
公丈,公章 
gong zheng ⇒
公正,公证,工整 
gong zhi ⇒
公职,供职,公制 
gong zhu ⇒
公主,恭祝,拱柱,公猪,宫主 
gong zhuang ⇒
供状,弓状,拱状 
gong zi ⇒
工资,公子 
gou he ⇒
沟壑,媾和,苟合 
gou hua ⇒
勾画,勾划,钩花 
gou huo ⇒
篝火,购货 
gou jian ⇒
构建,构件,勾践,沟涧 
gou qi ⇒
枸杞,勾起 
gou qu ⇒
沟渠,苟取 
gou quan ⇒
勾拳,狗拳 
gou tong ⇒
沟通,苟同 
gou wu ⇒
购物,狗屋 
gou zhu ⇒
构筑,钩住 
gu ba ⇒
古巴,孤拔 
gu ban ⇒
古板,鼓板 
gu cheng ⇒
古城,谷城,故城 
gu ci ⇒
骨刺,故此,骨瓷 
gu dai ⇒
古代,箍带 
gu dan ⇒
孤单,孤胆 
gu dao ⇒
孤岛,古道,故道 
gu di ⇒
谷底,故地,谷地,故第,鹄的 
gu dian ⇒
古典,鼓点,故典 
gu ding ⇒
固定,估定 
gu dong ⇒
古董,股东,鼓动,咕咚 
gu du ⇒
孤独,古都,故都 
gu er ⇒
孤儿,故而 
gu fen ⇒
股份,骨粉 
gu feng ⇒
鼓风,古风 
gu fu ⇒
姑父,姑夫,孤负 
gu gan ⇒
骨干,骨感 
gu ge ⇒
骨骼,谷歌 
gu gong ⇒
故宫,股肱 
gu gu ⇒
姑姑,股骨,鼓鼓 
gu guai ⇒
古怪,孤拐 
gu guo ⇒
故国,古国 
gu hua ⇒
固化,骨化 
gu ji ⇒
估计,顾及,顾忌,孤寂,古迹,古籍,故伎,咕唧,故迹,痼疾 
gu jia ⇒
骨架,估价,股价,故家 
gu jiao ⇒
故交,古交 
gu jie ⇒
骨节,孤孑 
gu jin ⇒
古今,古晋,箍紧,骨烬 
gu jiu ⇒
古旧,故旧 
gu ke ⇒
顾客,古柯,骨科,谷壳,贾客,骨刻 
gu lao ⇒
古老,孤老 
gu li ⇒
鼓励,孤立,故里,谷粒,股栗,骨力,骨立 
gu liang ⇒
估量,谷梁 
gu lou ⇒
孤陋,鼓楼 
gu lu ⇒
咕噜,古鲁,轱辘 
gu ma ⇒
姑妈,箍麻 
gu mo ⇒
估摸,骨膜,鼓膜 
gu mu ⇒
古墓,姑母,故墓,钴鉧 
gu pen ⇒
骨盆,鼓盆 
gu pi ⇒
孤僻,痼癖 
gu qi ⇒
骨气,骨器,鼓气,鼓起 
gu qie ⇒
姑且,鼓箧 
gu quan ⇒
股权,顾全 
gu ren ⇒
古人,故人 
gu shan ⇒
孤山,鼓山 
gu she ⇒
瞽阇,鼓舌 
gu shen ⇒
孤身,谷神 
gu shi ⇒
故事,股市,古时,古诗,古史,固始,故世,骨殖,鼓室 
gu shou ⇒
鼓手,固守 
gu sui ⇒
骨髓,谷穗 
gu tan ⇒
骨坛,骨炭 
gu wen ⇒
顾问,古文 
gu wu ⇒
鼓舞,谷物,古物 
gu xi ⇒
姑息,股息,古昔,古稀,痼习,顾惜 
gu yan ⇒
古谚,古砚 
gu ye ⇒
姑爷,古冶,故业 
gu yi ⇒
故意,估衣,古义 
gu yong ⇒
雇佣,雇用 
gu you ⇒
固有,故友 
gu yu ⇒
古语,谷雨 
gu yuan ⇒
雇员,故园,固原,沽源 
gu zao ⇒
鼓噪,古早 
gu zhai ⇒
故宅,古宅 
gu zhang ⇒
鼓掌,故障,股长,古丈,姑丈,股掌,臌胀,鼓胀 
gu zhe ⇒
骨折,故辙 
gu zhen ⇒
骨针,固镇 
gu zheng ⇒
古筝,孤征 
gu zhi ⇒
固执,故址,股指,估值,故知 
gu zhu ⇒
雇主,蛊祝 
gu zi ⇒
谷子,骨子,古字,孤子,箍子 
gua bao ⇒
刈包,割包 
gua cai ⇒
挂彩,瓜菜 
gua guo ⇒
瓜果,挂果 
gua hao ⇒
挂号,挂好 
gua lian ⇒
刮脸,挂镰 
gua qi ⇒
挂旗,瓜脐 
gua zhu ⇒
寡助,挂住 
gua zi ⇒
瓜子,褂子 
guai li ⇒
乖戾,乖离 
guai pi ⇒
怪癖,怪僻,乖僻 
guai shou ⇒
怪兽,怪手 
guai wu ⇒
怪物,乖忤,乖迕 
guai zhang ⇒
拐杖,乖张 
guan ai ⇒
关爱,关隘 
guan bao ⇒
管保,管胞 
guan chang ⇒
灌肠,官场,关厂,惯常 
guan che ⇒
贯彻,罐车 
guan cheng ⇒
关城,官称 
guan chuan ⇒
贯穿,贯串 
guan dao ⇒
管道,关岛,官倒 
guan di ⇒
官邸,馆地 
guan fang ⇒
官方,关防 
guan fei ⇒
官非,官费 
guan feng ⇒
官俸,观风 
guan fu ⇒
鳏夫,官府 
guan gong ⇒
管工,关公 
guan huai ⇒
关怀,惯坏 
guan jia ⇒
管家,官价,官家,惯家 
guan jian ⇒
关键,管见 
guan jie ⇒
关节,官阶 
guan jin ⇒
关紧,关金 
guan jing ⇒
关境,管井 
guan jun ⇒
冠军,官军 
guan ke ⇒
官客,观客 
guan lan ⇒
观览,灌篮 
guan li ⇒
管理,惯例,官吏,观礼 
guan lian ⇒
关连,贯连 
guan lu ⇒
管路,灌录 
guan mu ⇒
灌木,棺木 
guan qian ⇒
灌铅,管钳 
guan qie ⇒
关切,惯窃 
guan qu ⇒
灌渠,灌区,管取 
guan shang ⇒
关上,观赏 
guan shu ⇒
灌输,管束,官署 
guan shui ⇒
关税,灌水 
guan tao ⇒
管套,馆陶 
guan tou ⇒
罐头,关头,惯偷 
guan xi ⇒
关系,关西,盥洗 
guan xian ⇒
管线,官衔,冠县 
guan yang ⇒
官样,惯养,灌阳 
guan yin ⇒
观音,官印 
guan yong ⇒
管用,惯用 
guan yu ⇒
关于,关羽 
guan zhan ⇒
观瞻,关栈,灌站 
guan zhi ⇒
管制,官职,官制,管治,观止 
guan zhong ⇒
观众,关中,管仲 
guan zhu ⇒
关注,灌注,贯注 
guan zhuang ⇒
冠状,罐装 
guan zi ⇒
管子,罐子,馆子,关子,官子,冠子 
guang bo ⇒
广播,光波,广博 
guang chang ⇒
广场,广昌 
guang da ⇒
广大,光大 
guang dian ⇒
光电,广电 
guang du ⇒
广度,光度 
guang fu ⇒
光复,光伏 
guang guang ⇒
逛逛,光光 
guang he ⇒
光合,广河 
guang hua ⇒
光滑,光华 
guang jiao ⇒
广角,光脚 
guang jie ⇒
光洁,逛街 
guang liang ⇒
光亮,光量 
guang ling ⇒
广灵,广陵 
guang pu ⇒
光谱,广谱 
guang qi ⇒
光气,光漆 
guang xian ⇒
光线,光纤,光鲜 
guang yuan ⇒
光源,广元 
guang zhou ⇒
广州,光州 
gui cheng ⇒
规程,归程 
gui dao ⇒
轨道,跪倒,跪祷 
gui ding ⇒
规定,贵定 
gui fan ⇒
规范,轨范,闺范 
gui fang ⇒
闺房,贵方 
gui fu ⇒
贵妇,归附,规复,贵府,跪伏,龟趺 
gui ge ⇒
规格,桂格,闺阁 
gui gong ⇒
归功,归公,龟公 
gui guan ⇒
桂冠,规管 
gui guo ⇒
贵国,归国 
gui hua ⇒
规划,鬼话,桂花,归化 
gui hun ⇒
鬼魂,鬼混 
gui ji ⇒
诡计,轨迹 
gui jian ⇒
贵贱,规谏 
gui jie ⇒
归结,规诫 
gui ju ⇒
规矩,轨距 
gui kou ⇒
归口,跪叩 
gui li ⇒
瑰丽,规例 
gui lu: ⇒
规律,规率 
gui mao ⇒
癸卯,龟毛 
gui mi ⇒
诡秘,闺蜜 
gui mo ⇒
规模,鬼魔 
gui ren ⇒
贵人,归仁 
gui tai ⇒
柜台,鬼胎 
gui wei ⇒
瑰伟,瑰玮,癸未 
gui xi ⇒
归西,贵溪 
gui xing ⇒
贵姓,归省 
gui yang ⇒
桂阳,贵阳 
gui yi ⇒
诡异,皈依,归依,瑰异 
gui yu ⇒
鲑鱼,归于,鬼蜮,桂鱼,鳜鱼 
gui yuan ⇒
垝垣,桂圆 
gui zhen ⇒
归真,轨枕 
gui zheng ⇒
规整,规正 
gui zhi ⇒
桂枝,硅质,规制 
gui zhou ⇒
贵州,贵胄 
gui zi ⇒
柜子,鬼子 
gun bian ⇒
滚边,绲边 
gun zi ⇒
棍子,滚子 
guo bao ⇒
国宝,果报,裹包 
guo cheng ⇒
过程,郭城 
guo dao ⇒
过道,国道 
guo dong ⇒
果冻,过冬 
guo du ⇒
过度,国度,过渡,国蠹,国都 
guo fen ⇒
过分,果粉,过份 
guo fu ⇒
国父,果脯,果腹 
guo guo ⇒
蝈蝈,过过 
guo hua ⇒
国画,国花 
guo hui ⇒
国会,国徽 
guo huo ⇒
过火,过活 
guo ji ⇒
国际,过激,国籍,国技,腘肌 
guo jiang ⇒
果酱,过奖 
guo jiao ⇒
国教,果胶,裹脚 
guo jie ⇒
过节,国界 
guo jing ⇒
过境,国境 
guo li ⇒
国立,国力 
guo min ⇒
过敏,国民 
guo mu ⇒
过目,果木 
guo pi ⇒
果皮,果啤 
guo qi ⇒
过期,国旗,国企,国棋,果期,过气 
guo qing ⇒
国庆,国情 
guo ren ⇒
过人,国人 
guo shi ⇒
过世,过时,过失,果实,国事,国势,国史,国师 
guo shu ⇒
果树,国书,国术,果蔬 
guo wang ⇒
国王,过往 
guo xi ⇒
国玺,过细 
guo xie ⇒
裹挟,裹胁 
guo yang ⇒
涡阳,过氧 
guo yin ⇒
过瘾,国音 
guo ying ⇒
果蝇,过硬,国营 
guo yu ⇒
过于,国语,过誉 
guo zao ⇒
过早,聒噪,锅灶 
guo zhong ⇒
过重,国中,蝈螽 
guo zi ⇒
果子,锅子,国字 

 


 

 

Gefällt Ihnen longua.org, dann können Sie uns gerne unterstützen:

 

Sprachkurse in Deutschland: München, Berlin, Hamburg

Sprachaufenthalte in Deutschland: München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Lindau, Augsburg, ...

Sprachaufenthalte in Großbritannien, Australien, Malta, Neuseeland, Kanada, Irland, ...

Sprachaufenthalte in Spanien: Malaga, Madrid, Barcelona, Mallorca; Amerika: Mexiko, Argentinien, Kuba, ...

Sprachaufenthalte in China: Peking / Beijing, Shanghai, ...

Sprachaufenthalte in Italien: Rom, Neapel, Florenz, Siena, Venedig, Mailand, Como, Salerno, Sizilien, ...

Sprachaufenthalte in Frankreich: Paris, Lyon, Marseilles, Bordeaux, Nizza, Rouen

 

Sprachkurse - weltweit: Großbritannien, Australien, Malta, Kanada, Spanien, Frankreich, China, Italien

Grammatik / Zertifikate: A1, A2, B1, B1 Tips, B1 Test, B2 B2 Tips, DSHTOEFL, Goethe Prüfung Aufgaben, Internationale Sprachtests

Reisen: Agrigento, Augsburg, Beijing, Calabria, Catania, Cefalù, China, Chinesische Mauer, Deutschland, Foshan, Guangzhou, Hamburg, Hong Kong, Italien, Marken / Marche, Macau, Neapel, Kalabrien, Peking, Shanghai, Shenzhen, Sizilien, Xiamen, Malta, Sliema

Fotos: Photos

Links: Computer, IT, useyourbook.com

Angebote in anderen Sprachen: Summer travel, 夏季特价, Cours de langue, Corsi di lingua, Taalcursussen, Языковые курсы, 시험대비, Saksan kieltä Münchenissä, Kurz lékařské němčiny, الدورة + الفيزا

 

LONGUA.ORG: languages.li, longua.org in Italien, longua.org in Deutschland, longua.org in China, B1-Test (Schweiz), B2-Test (Schweiz), Allemand à Munich.ch, Soggiorni in Germania.it, Apprendre Allemand, 木木杨的博客 - China