Wir verwenden Cookies, um Ihnen die beste Online-Erfahrung zu bieten. Mit Ihrer Zustimmung akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit unseren Cookie-Richtlinien. Persönliche Daten/Cookies werden für eine personalisierte Werbung verwendet. Mehr dazu ... (mehr dazu) (Datenschutz) (Impressum)
Cookie-Entscheidung widerrufen

Liste der zweisilbigen Wörter im Chinesischen - w

  

wa jue ⇒
挖掘,挖角 
wa ku ⇒
挖苦,袜裤 
wa li ⇒
瓦砾,瓦利 
wa sai ⇒
哇塞,哇噻 
wa wa ⇒
娃娃,哇哇 
wa zi ⇒
袜子,娃子 
wai bu ⇒
外部,外埔 
wai cha ⇒
外差,外插 
wai fu ⇒
外敷,外稃 


wai ji ⇒
外籍,外积 
wai jia ⇒
外加,外贾 
wai jiao ⇒
外交,外教 
wai ke ⇒
外科,外壳 
wai li ⇒
外力,歪理 
wai lu ⇒
外露,外路 
wai mao ⇒
外貌,外贸 
wai shang ⇒
外伤,外商 
wai tao ⇒
外套,外逃 
wai wu ⇒
外务,外鹜 
wai xiang ⇒
外相,外向,外乡 
wai xie ⇒
外泄,歪斜 
wai xing ⇒
外形,外星 
wai yu ⇒
外遇,外语 
wai yuan ⇒
外援,外源,外院 
wan an ⇒
晚安,万安 
wan ban ⇒
万般,玩伴 
wan bei ⇒
完备,晚辈 
wan cheng ⇒
完成,婉称,宛城 
wan ci ⇒
婉词,婉辞,挽词,挽辞 
wan dan ⇒
完蛋,万丹 
wan dao ⇒
弯道,晚祷 
wan e ⇒
万恶,挽额 
wan hao ⇒
完好,万豪 
wan hu ⇒
万户,玩忽 
wan hua ⇒
万华,玩话 
wan hui ⇒
晚会,挽回 
wan ji ⇒
顽疾,烷基,腕级 
wan ju ⇒
玩具,挽具,婉拒 
wan li ⇒
万历,万里,挽力,湾里 
wan long ⇒
万隆,腕龙 
wan min ⇒
万民,顽民 
wan nian ⇒
晚年,万年 
wan qi ⇒
晚期,玩器 
wan qing ⇒
万顷,晚清 
wan quan ⇒
完全,万全 
wan ren ⇒
完人,万人 
wan shang ⇒
晚上,玩赏,晚晌 
wan sheng ⇒
万盛,晚生 
wan shi ⇒
万事,万世,晚世 
wan wan ⇒
万万,弯弯 
wan wei ⇒
玩味,万位 
wan xia ⇒
晚霞,玩狎 
wan xian ⇒
万县,完县 
wan xing ⇒
完形,玩兴 
wan yan ⇒
晚宴,蜿蜒,婉言 
wan yi ⇒
玩意,万一 
wan zai ⇒
万载,湾仔 
wan zhang ⇒
万丈,挽幛 
wan zhe ⇒
弯折,玩者 
wan zheng ⇒
完整,顽症 
wan zi ⇒
丸子,弯子,腕子 
wang ba ⇒
王八,网吧 
wang cheng ⇒
妄称,往程,望城 
wang chong ⇒
王充,网虫 
wang chu ⇒
王储,往初 
wang dao ⇒
王道,王导 
wang dian ⇒
网点,网店 
wang duan ⇒
妄断,网段 
wang fa ⇒
王法,枉法 
wang fei ⇒
王妃,枉费,王菲 
wang fu ⇒
往复,王府 
wang gong ⇒
王宫,王公 
wang gu ⇒
亡故,往古,枉顾 
wang guan ⇒
王冠,网关,网管 
wang guo ⇒
王国,亡国 
wang hou ⇒
往后,王后,王侯 
wang hua ⇒
望花,王化 
wang ji ⇒
忘记,旺季,往迹,网际 
wang jia ⇒
网架,王家 
wang jing ⇒
望京,枉径,网景 
wang ka ⇒
网卡,网咖 
wang li ⇒
往例,王力 
wang luo ⇒
网络,网罗 
wang ming ⇒
亡命,王明 
wang mo ⇒
网膜,望谟 
wang mu ⇒
亡母,王母 
wang nian ⇒
往年,妄念 
wang qing ⇒
忘情,汪清 
wang qiu ⇒
网球,妄求 
wang ran ⇒
枉然,惘然 
wang ri ⇒
往日,望日 
wang sheng ⇒
旺盛,往生 
wang shi ⇒
往事,王室,往时 
wang shuo ⇒
妄说,王朔 
wang wang ⇒
往往,汪汪 
wang wei ⇒
王位,妄为,王维 
wang xiang ⇒
妄想,网箱 
wang yan ⇒
网眼,妄言 
wang ye ⇒
网页,王爷 
wang yi ⇒
亡佚,王益,网易 
wang yin ⇒
网瘾,网银 
wang ying ⇒
王英,王颖 
wang you ⇒
网友,网游 
wang yu ⇒
妄语,网语 
wang yue ⇒
望月,旺月 
wang zhen ⇒
望诊,王震 
wang zhi ⇒
网址,网志 
wei ai ⇒
胃癌,违碍 
wei an ⇒
伟岸,微安 
wei ao ⇒
违傲,违拗 
wei bao ⇒
卫报,未报 
wei bei ⇒
违背,违悖 
wei bi ⇒
未必,威逼,伪币 
wei bin ⇒
卫滨,渭滨 
wei bing ⇒
卫兵,胃病 
wei bo ⇒
韦伯,微波,微薄,围脖,微博,苇箔 
wei bu ⇒
尾部,围捕,未卜 
wei ceng ⇒
未曾,味噌 
wei chang ⇒
未尝,围场 
wei chao ⇒
伪钞,伪朝 
wei chen ⇒
微尘,微臣 
wei cheng ⇒
围城,卫城,未成,渭城,潍城,蔚成 
wei ci ⇒
为此,位次,谓词 
wei da ⇒
伟大,维达,韦达 
wei dao ⇒
味道,卫道 
wei de ⇒
韦德,威德 
wei ding ⇒
未定,伪顶 
wei du ⇒
唯独,纬度,围堵,惟独,维度,危笃,唯读,魏都 
wei fan ⇒
违反,违犯 
wei fang ⇒
危房,潍坊 
wei feng ⇒
微风,威风 
wei fu ⇒
微服,未孵 
wei gan ⇒
桅杆,桅竿 
wei guan ⇒
围观,微观,伟观,微管,未冠,维管 
wei guo ⇒
卫国,诿过,魏国 
wei hai ⇒
危害,威海,威骇 
wei he ⇒
为何,维和,威吓,渭河,违和 
wei hu ⇒
维护,围护,卫护 
wei ji ⇒
危机,危急,危及,违纪,维基,微机,伟绩,伪迹,围击,尾击,慰籍,未几,未及,畏忌 
wei jian ⇒
微贱,卫舰 
wei jie ⇒
慰藉,未解 
wei jin ⇒
围巾,违禁,纬锦,魏晋 
wei jing ⇒
未经,味精,胃镜,未竟,伪经,危境,危径,微径,微晶 
wei ju ⇒
畏惧,位居,危局,伟举,危惧 
wei jue ⇒
味觉,未决 
wei jun ⇒
伪军,微菌 
wei ke ⇒
韦科,威客,微克,未可 
wei kong ⇒
唯恐,惟恐 
wei kun ⇒
围困,危困 
wei la ⇒
维拉,微辣 
wei lan ⇒
围栏,蔚蓝 
wei li ⇒
威利,威力,微粒,韦利,违例,伟力,为例,伟丽,围篱,威厉,违戾 
wei liao ⇒
未了,尉缭,未料 
wei lie ⇒
位列,伪劣,威烈 
wei ling ⇒
威灵,违令 
wei ma ⇒
威玛,魏玛 
wei mi ⇒
萎靡,微米,委靡 
wei mian ⇒
未免,卫冕 
wei miao ⇒
微妙,微秒 
wei ming ⇒
威名,未名,微明,违命 
wei mo ⇒
微末,微漠 
wei mu ⇒
帷幕,帏幕 
wei nan ⇒
为难,危难,渭南 
wei po ⇒
危迫,威迫 
wei qi ⇒
为期,维奇,尾气,围棋,尾鳍,伟器,围起,尾期,蔚起 
wei qu ⇒
委屈,委曲,未娶 
wei quan ⇒
维权,威权,纬圈 
wei ran ⇒
巍然,未然 
wei rao ⇒
围绕,微扰 
wei ren ⇒
为人,伟人,委任 
wei rong ⇒
威容,微溶 
wei rui ⇒
萎蕤,葳蕤 
wei shan ⇒
伪善,蔚山,微山 
wei sheng ⇒
卫生,为生,尾声,维生,微升,尾生 
wei shi ⇒
卫士,为时,卫视,威士,威势,伪饰,喂食,尉氏,未始,未时,违失 
wei shou ⇒
为首,魏收 
wei shu ⇒
尾数,伪书,未熟,维数,魏书 
wei shui ⇒
尾水,洧水,渭水 
wei sui ⇒
未遂,尾随 
wei suo ⇒
萎缩,猥琐,畏缩,微缩 
wei tu ⇒
位图,危途,畏途 
wei tuo ⇒
委托,伪托 
wei wang ⇒
威望,危亡,围网 
wei wei ⇒
微微,巍巍,亹亹,卫尉,硙硙,蔚为,魏巍 
wei wen ⇒
慰问,维稳 
wei wu ⇒
为伍,威武,唯物,违忤,违误 
wei xi ⇒
维系,微细 
wei xian ⇒
危险,违宪,纬线,威县,威显,魏县 
wei xiao ⇒
微笑,微小,卫校 
wei xie ⇒
威胁,猥亵 
wei xin ⇒
威信,违心,维新,微信 
wei xing ⇒
卫星,微型,位形,危性,微星 
wei yan ⇒
威严,胃炎,慰唁,围堰,违言 
wei yang ⇒
喂养,微恙,未央,未羊,维扬 
wei ye ⇒
伟业,胃液,尾页,萎叶 
wei yi ⇒
惟一,尾翼,位移,威仪,卫衣,逶迤 
wei you ⇒
唯有,尾蚴,未有,畏友 
wei yu ⇒
位于,谓语,卫浴,尾羽,鲔鱼 
wei yuan ⇒
委员,位元,威远,渭源 
wei zhe ⇒
为着,违者 
wei zheng ⇒
伪证,魏征 
wei zhi ⇒
位置,为止,未知 
wei zhong ⇒
为重,危重,威重 
wei zhu ⇒
为主,围住,尾注 
wei zi ⇒
位子,尾子 
wei zui ⇒
畏罪,围嘴 
wen an ⇒
问安,文安 
wen bu ⇒
稳步,文部 
wen ci ⇒
文辞,纹刺 
wen da ⇒
问答,闻达 
wen dang ⇒
文档,稳当 
wen dao ⇒
闻到,问道,问倒 
wen ding ⇒
稳定,问鼎 
wen du ⇒
温度,文牍 
wen feng ⇒
文风,文峰 
wen gao ⇒
文稿,文告 
wen ge ⇒
文蛤,文革 
wen hao ⇒
问好,问号,文豪 
wen he ⇒
吻合,温和 
wen hou ⇒
问候,温厚,稳厚 
wen hua ⇒
文化,问话 
wen huo ⇒
温和,文火,温蠖,稳获 
wen ji ⇒
文集,吻技 
wen jian ⇒
文件,稳健,闻见 
wen jing ⇒
文静,温静,稳静 
wen ju ⇒
文具,温居 
wen lai ⇒
文莱,汶莱 
wen li ⇒
纹理,文理 
wen lian ⇒
稳练,文联 
wen liang ⇒
温良,辒辌 
wen lu ⇒
问路,纹路 
wen mian ⇒
文面,纹面 
wen ming ⇒
文明,闻名,问名 
wen ren ⇒
文人,闻人 
wen shen ⇒
瘟神,文身,纹身 
wen shi ⇒
温室,问世,文士,文史,纹饰,揾食,文石,文饰,稳实,问事 
wen shu ⇒
文书,文殊 
wen si ⇒
文思,纹丝 
wen ti ⇒
问题,文体 
wen wu ⇒
文物,文武 
wen xi ⇒
温习,闻喜,闻悉 
wen xian ⇒
文献,文县,温县 
wen xue ⇒
文学,温血 
wen xun ⇒
问讯,温驯,闻讯 
wen ya ⇒
文雅,温雅,温压,稳压 
wen yan ⇒
文言,闻言 
wen yi ⇒
瘟疫,文艺 
wen yuan ⇒
文员,文苑 
wen zhang ⇒
文章,蚊帐,纹章 
wen zhen ⇒
问诊,闻诊 
wen zhong ⇒
稳重,文种 
wen zhu ⇒
文竹,问住 
wen zi ⇒
文字,蚊子 
weng cai ⇒
蓊菜,蕹菜 
weng meng ⇒
暡曚,瞈蒙 
wo cang ⇒
窝藏,卧舱 
wo chuang ⇒
卧床,蜗窗 
wo fang ⇒
我方,卧房 
wo ju ⇒
莴苣,蜗居,卧具 
wo lun ⇒
沃伦,涡轮 
wo ren ⇒
倭人,我人 
wo shi ⇒
卧室,卧式 
wo xuan ⇒
斡旋,涡旋,蜗旋 
wo yan ⇒
沃衍,蜗蜒 
wo zhu ⇒
握住,窝主 
wu ai ⇒
无碍,雾霭 
wu an ⇒
午安,武安 
wu bi ⇒
无比,务必,舞弊,五笔,芜鄙 
wu bian ⇒
无边,舞抃 
wu bu ⇒
舞步,无不,吴堡,无补 
wu cai ⇒
五彩,无猜 
wu chang ⇒
无常,无偿,武昌,乌鲳,五常 
wu cheng ⇒
婺城,无成,武城 
wu chi ⇒
无耻,舞池,无翅 
wu chu ⇒
无处,吴楚 
wu chuan ⇒
吴川,武川 
wu da ⇒
武打,乌达 
wu dao ⇒
舞蹈,误导,无道 
wu deng ⇒
兀凳,吾等,雾灯 
wu di ⇒
无敌,五帝,无底,无棣 
wu dian ⇒
污点,误点 
wu ding ⇒
屋顶,武丁,武定 
wu du ⇒
无毒,无度,五度,巫毒,武都,误读 
wu duan ⇒
无端,武断 
wu fan ⇒
午饭,芜繁 
wu fang ⇒
无妨,五方 
wu feng ⇒
无缝,五峰,雾峰 
wu gang ⇒
武冈,舞钢 
wu gong ⇒
武功,蜈蚣,误工,仵工 
wu gu ⇒
无辜,无故,五谷,五股,巫蛊 
wu guan ⇒
无关,五官,武官 
wu gui ⇒
乌龟,五鬼,无轨 
wu hai ⇒
无害,诬害,乌海 
wu han ⇒
武汉,吴晗 
wu he ⇒
五河,无何,无核,无颌 
wu hou ⇒
午后,无后,武侯,物候 
wu hu ⇒
呜呼,五胡,芜湖 
wu hua ⇒
物化,五华 
wu huan ⇒
乌桓,五环 
wu hui ⇒
舞会,误会,污秽,无悔,芜秽 
wu ji ⇒
污迹,舞技,无机,屋脊,乌鸡,无际,无几,无极,无稽,舞妓,误机 
wu jia ⇒
无价,物价,屋架 
wu jian ⇒
物件,舞剑,无间,雾件 
wu jiang ⇒
武将,吴江,武江 
wu jiao ⇒
午觉,五角 
wu jie ⇒
误解,五结 
wu jin ⇒
无尽,五金,武进 
wu jing ⇒
芜菁,五经,悟净,武警,物镜 
wu jiu ⇒
兀鹫,乌桕 
wu ju ⇒
舞剧,无局,武举 
wu lai ⇒
无赖,诬赖,乌来 
wu lan ⇒
乌兰,乌榄,乌蓝 
wu li ⇒
物理,无礼,无力,武力,无理,物力,乌鳢,兀立,无利,污吏,芜俚 
wu liang ⇒
无量,乌亮,五凉 
wu liao ⇒
无聊,物料 
wu ling ⇒
五岭,武陵,鹜舲 
wu long ⇒
乌龙,武隆,舞龙 
wu lun ⇒
无论,五伦 
wu ma ⇒
侮骂,午马,无码 
wu man ⇒
侮慢,雾幔 
wu mao ⇒
五毛,无毛 
wu mei ⇒
妩媚,寤寐 
wu mian ⇒
屋面,晤面 
wu mie ⇒
诬蔑,污蔑,侮蔑 
wu ming ⇒
无名,无明,武鸣 
wu neng ⇒
无能,悟能 
wu ni ⇒
污泥,忤逆 
wu nie ⇒
兀臬,兀臲,阢陧 
wu ning ⇒
毋宁,武宁 
wu nong ⇒
务农,舞弄,侮弄 
wu pin ⇒
物品,无品 
wu qi ⇒
武器,雾气,无期,五七,吴旗,吴起,屋企,梧栖 
wu qing ⇒
无情,乌青,务请,武清 
wu qu ⇒
舞曲,误区,无趣 
wu ren ⇒
无人,无任 
wu ru ⇒
侮辱,污辱,悟入 
wu se ⇒
物色,无色,五色 
wu shan ⇒
巫山,武山 
wu shang ⇒
误伤,无上 
wu shen ⇒
乌审,戊申 
wu sheng ⇒
无声,武圣,武生,武胜 
wu shi ⇒
巫师,武士,无视,五十,务实,误事,午时,舞狮,五世,乌什,物事 
wu shu ⇒
无数,巫术,武术,鼯鼠 
wu shui ⇒
污水,午睡,无水,武水 
wu si ⇒
无私,五四,无似 
wu song ⇒
吴淞,武松 
wu tai ⇒
舞台,五台,雾台 
wu tan ⇒
晤谈,武坛 
wu tang ⇒
戊糖,无糖 
wu ti ⇒
物体,无题 
wu wang ⇒
无望,毋忘 
wu wei ⇒
无谓,无味,五味,无为,武威 
wu wu ⇒
无误,呜呜,五五,戊午,无物 
wu xi ⇒
巫溪,巫觋,无锡,武溪 
wu xia ⇒
无瑕,无暇,武侠,巫峡 
wu xian ⇒
无限,无线,诬陷,吴县 
wu xiang ⇒
五香,武乡 
wu xie ⇒
无邪,误写 
wu xin ⇒
无心,误信 
wu xing ⇒
无形,无性,五星,五行,悟性,五刑,五形,吴兴 
wu xu ⇒
无需,无须,无序,务虚,戊戌 
wu ya ⇒
乌鸦,无牙 
wu yan ⇒
屋檐,午宴,无言,无烟 
wu yang ⇒
无恙,无氧,舞阳 
wu ye ⇒
午夜,物业,无业,呜咽 
wu yi ⇒
无意,无疑,巫医,无益,无异,五一,武艺,吴仪,无义,无已,武义,武邑 
wu yin ⇒
无垠,五音,戊寅 
wu ying ⇒
五营,兀鹰 
wu yong ⇒
无用,毋庸,误用,吴用 
wu yu ⇒
物欲,乌鱼,乌芋,乌语,吴语,无虞,无语 
wu yuan ⇒
无缘,五原,五院,婺源,无援,骛远 
wu yue ⇒
五月,五岳,吴越 
wu yun ⇒
乌云,五蕴 
wu zhi ⇒
物质,无知,武职,武陟 
wu zhong ⇒
物种,吴中,吴忠 
wu zhou ⇒
五洲,梧州 
wu zhu ⇒
无助,捂住,物主 
wu zhuang ⇒
武装,无状 
wu zhuo ⇒
污浊,无着 
wu zi ⇒
屋子,舞姿,污渍,物资,痦子,兀自,吴子,戊子 
wu zuo ⇒
仵作,误作 

 


 

 

Gefällt Ihnen longua.org, dann können Sie uns gerne unterstützen:

 

Sprachkurse in Deutschland: München, Berlin, Hamburg

Sprachaufenthalte in Deutschland: München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Lindau, Augsburg, ...

Sprachaufenthalte in Großbritannien, Australien, Malta, Neuseeland, Kanada, Irland, ...

Sprachaufenthalte in Spanien: Malaga, Madrid, Barcelona, Mallorca; Amerika: Mexiko, Argentinien, Kuba, ...

Sprachaufenthalte in China: Peking / Beijing, Shanghai, ...

Sprachaufenthalte in Italien: Rom, Neapel, Florenz, Siena, Venedig, Mailand, Como, Salerno, Sizilien, ...

Sprachaufenthalte in Frankreich: Paris, Lyon, Marseilles, Bordeaux, Nizza, Rouen

 

Sprachkurse - weltweit: Großbritannien, Australien, Malta, Kanada, Spanien, Frankreich, China, Italien

Grammatik / Zertifikate: A1, A2, B1, B1 Tips, B1 Test, B2 B2 Tips, DSHTOEFL, Goethe Prüfung Aufgaben, Internationale Sprachtests

Reisen: Agrigento, Augsburg, Beijing, Calabria, Catania, Cefalù, China, Chinesische Mauer, Deutschland, Foshan, Guangzhou, Hamburg, Hong Kong, Italien, Marken / Marche, Macau, Neapel, Kalabrien, Peking, Shanghai, Shenzhen, Sizilien, Xiamen, Malta, Sliema

Fotos: Photos

Links: Computer, IT, useyourbook.com

Angebote in anderen Sprachen: Summer travel, 夏季特价, Cours de langue, Corsi di lingua, Taalcursussen, Языковые курсы, 시험대비, Saksan kieltä Münchenissä, Kurz lékařské němčiny, الدورة + الفيزا

 

LONGUA.ORG: languages.li, longua.org in Italien, longua.org in Deutschland, longua.org in China, B1-Test (Schweiz), B2-Test (Schweiz), Allemand à Munich.ch, Soggiorni in Germania.it, Apprendre Allemand, 木木杨的博客 - China